Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 08- năm 2017 (từ ngày 27/02/2017-05/03/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 08 năm 2017 - Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(27/02/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

Từ ngày 25/02-03/03- Lai Châu

Đ/c Trương Đức Thiệp

Đ/c Hưng (Điện tử- Điện lạnh), đ/c Tiến (CT HSSV) 

 

 

  

* Đi công tác

Từ 26/02-01/03- Hà Giang 

 Đ/c Phạm Tố Như  Đ/c Thủy (Cơ khí), đ/c Hải( QL TB &VT), đ/c Tuấn Anh (KT &ĐBCLDN)

*

 

 

 

*

 

 

 

 

Thứ 3
(28/02/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

 06h30- Hà Nội  Đ/c Phạm Ngọc Vinh Đ/c Phạm Thị Lan Phương, đ/c Lâm (TCKT), đ/c Hiền (QTĐS) 

*

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(01/03/2017)

*

 

 

 

 

   

 

 

 

* Đi họp tại Sở Lao động - Thương binh & XH Vĩnh Phúc

 14h00- Vĩnh Yên  Đ/c Phạm Ngọc Vinh

Đ/c Hoàng (Đào tạo) 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 5
(02/03/2017)

*

 

 

 

Họp Đảng ủy mở rộng

08h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh   BTV Đảng ủy; BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 6
(03/03/2017)

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

   

Thứ 7
(04/03/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

     

CN (05/03/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: 

Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 27/02/2017. Tổng số công trong tháng: 20 công; chấm nghỉ lễ (L) ngày 01/02. Các ngày còn lại giáo viên nghỉ tết chấm P.

 

         

Additional information