Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 07- năm 2017 (từ ngày 20/02/2017-26/02/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 07 năm 2017 - Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(20/02/2017)

*

 

 

 

* Đi mời doanh nghiệp dự lễ khai giảng

08h00- Vĩnh Yên 

Đ/c Trương Đức Thiệp 

 

 

 

  

* Họp về công tác chuẩn bị lễ khai giảng các lớp theo chương trình của Pháp

14h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

BGH; trưởng các phòng & trưởng 3 khoa: Điện, Cơ khí, Động lực;lãnh đạo 3 trung tâm: TT TTTV, TT HTTS &TVVL, TT ƯD& CGCN 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

Thứ 3
(21/02/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác 

 10h00- Trường TCN Tăng Thiết giáp

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đ/c Huyền (TT ĐT & SHLX), đ/c Ngọc (TCHC) 

*

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(22/02/2017)

*

 

 

 

* Khai giảng các lớp đào tạo thí điểm theo chương trình của Pháp

08h00- Hội trường lớn 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể; Giáo viên & HSSV khoa Động lực, Cơ khí, Điện; cán bộ, viên chức khối văn phòng; đại biểu khách mời

 

 

 

   

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 5
(23/02/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

07h00- Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương  

 Đ/c Hiền (QTĐS)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 6
(24/02/2017)

 

 

 

* Đi công tác 

07h00- Phú Thọ 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  

Đ/c Phạm Thị Lan Phương, đ/c Dũng, Đ/c Ngọc (TCHC) 

*

 

 

 

* Tham gia Hội đồng thi SHLX

07h30- TT ĐT &SHLX

Đ/c Trương Đức Thiệp 

TT ĐT &SHLX 

*

 

 

 

Giao ban tuần

14h00- Phòng họp T2-NHB  

 Đ/c Phạm Tố Như  BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 7
(25/02/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

* Lễ ra quân tết trồng cây

07h30- Sảnh nhà Hiệu bộ 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Cán bộ, giáo viên trong danh sách 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

     

CN (26/02/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý:

         Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC qua hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. muộn nhất ngày 23/02/2017;

         Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 27/02/2017. Tổng số công trong tháng: 20 công; chấm nghỉ lễ (L) ngày 01/02.

 

Additional information