Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 06 - năm 2017 (từ ngày 13/02-19/02/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 06 năm 2017 - Từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(13/02/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

* Họp về công tác Đào tạo & Tuyển sinh

14h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

BGH; trưởng các đơn vị: phòng Đào tạo, CT HSSV, KH &HTQT, Khảo thí & ĐBCLDN, TT HTTS &TVVL, TT TTTV; trưởng các khoa  

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

Thứ 3
(14/02/2017)

*

 

 

 

* Làm việc với công ty Tân Phát

09h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương, đ/c Hải (QL TB &VT), đ/c Lâm (TCKT), đ/c Nam (Động lực), đ/c Thủy (Cơ khí) 

*

 

 

 

 

   

* Làm việc với lãnh đạo phòng KH & HTQT

14h00- Phòng 303-NHB

Đ/c Trương Đức Thiệp 

Lãnh đạo phòng KH &HTQT 

* Mở thầu mua ô tô

15h30- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đại diện phòng QL TB &VT, phòng TCKT, TTĐT & SHLX 

Thứ 4
(15/02/2017)

*

 

 

 

 

 

 

Làm việc với công ty Tân Phát

 09h00- Phòng họp T2-NHB

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương, đ/c Hải (QL TB &VT), đ/c Lâm (TCKT), đ/c Thủy (Cơ khí) 

 

   

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 5
(16/02/2017)

*

 

 

 

* Họp về công tác tuyển sinh

08h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như

TT HTTS &TVVL 

*

 

 

 

Đi công tác 

07h00- Hà Nội  

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 6
(17/02/2017)

* Đi công tác

07h00 - Hà Nội 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 Đ/c Hải QLTB&VT, Đ/c Lan (QTĐS)

* Đi công tác 

08h00 - Vĩnh Yên

Đ/c Trương Đức Thiệp

 Đ/c Thủy (Cơ khí)

*

 

 

 

* Giao ban trường

14h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  

BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

*

 

 

 

* Đi công tác

13h30 - Vĩnh Yên 

Đ/c Trương Đức Thiệp 

 Đ/c Nam (Động lực); Đ/c Cường (TTHTTS&TVVL)

Thứ 7
(18/02/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

     

CN (19/02/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: 

 

 

Additional information