Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phòng QTĐS

HỆ THỐNG BIỂU MẪU - HỒ SƠ

1. QUY TRÌNH THU TIỀN ĐIỆN    DOWNLOAD

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Bảng kê tổng hợp số điện tiêu thụ

01/QT-CĐNCKNN-QTĐS-BM01

Download

2

Bảng kê thu tiền điện

01/QT-CĐNCKNN-QTĐS-BM02    

Download

 

Additional information