Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Sơ đồ Đảng bộ

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

 (Trực thuộc Đảng bộ huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc) 

Bí thư

Văn phòng

Thạc sĩ Phạm Ngọc Vinh

304 - Nhà Hiệu bộ, Điện thoại CQ: 0211.3866368

Phó bí thư TT

Văn phòng

Cử nhân Nguyễn Văn Tính

107 - Nhà Hiệu bộ, Điện thoại CQ: 0211.3887104

Phó bí thư

Văn phòng

Thạc sĩ Phạm Tố như

205 - Nhà Hiệu bộ, Điện thoại CQ: 0211.3592189

UV Ban thường vụ

Văn phòng

Tiến sĩ Trương Đức Thiệp

303 - Nhà Hiệu bộ, Điện thoại CQ: 0211.3899351

UV Ban thường vụ

Văn phòng

Thạc sĩ Phạm Thị Lan Phương

  206 - Nhà Hiệu bộ, Điện thoại CQ: 0211.3866087

 

 

 

Additional information