Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG UỶ LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2010 – 2015
(Kết quả bầu các chức danh, phân công nhiệm vụ
và bầu Ban kiểm tra Đảng tại phiên họp thứ nhất ngày 17/5/2010)

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng uỷ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn An

Bí thư Đảng uỷ

Chỉ đạo chung, công tác cán bộ

2

Nguyễn Văn Tính

Phó bí thư TT
C/nhiệm Ủy ban KT

Chỉ đạo công tác dân vận và chi bộ quản lý HSSV

3

Phạm Ngọc Vinh

Phó bí thư

Chỉ đạo công tác tuyên giáo, đối ngoại và Chi bộ QTĐS

4

Trương Đức Thiệp

UV Ban thường vụ

Chỉ đạo công tác Nghiên cứu khoa học, Đào tạo và chi bộ Đào tạo

5

Nguyễn Trung Mười

Đảng uỷ viên

Chỉ đạo chi bộ Điện

6

Lâm Sơn Hùng

Đảng uỷ viên

Chỉ đạo chị bộ Cơ giới - TT SHLX

7

Phạm Tố Như

Đảng uỷ viên

Chỉ đạo chi bộ SPDN và chi bộ Động lực

8

Đỗ Viết Tuấn

Đảng uỷ viên

Chỉ đạo chi bộ Dự án

9

Lê Đức Quảng

Đảng uỷ viên

Chỉ đạo chi bộ Khoa học cơ bản

10

Nguyễn Xuân Thuỷ

Đảng uỷ viên

Chỉ đạo chi bộ Cơ khí

11

Phạm Thị Lan Phương

Đảng uỷ viên

Chỉ đạo công tác Tài chính và chi bộ Tài chính - kế toán

12

Trần Thu Huyền

Đảng uỷ viên

Chỉ đạo công tác Nữ công

13

Lê Chí Dũng

Đảng uỷ viên

Chỉ đạo công tác Thanh niên và chi bộ Tổ chức - Hành chính

 

Uỷ ban kiểm tra lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ Ủy ban KT

1

Nguyễn Văn Tính

Phó Bí thư TT

Chủ nhiệm

2

Trần Thu Huyền

Đảng uỷ viên

Uỷ viên

3

Dương Trung Hiếu

Bí thư chi bộ Dự án

 Uỷ viên

Additional information