Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2000 - 2002

 

 

 

TT

Họ và tên

Ngày vào Đảng

Chức vụ chính quyền

Chức vụ Đảng

01

Nguyễn Văn An

19/05/1988

Hiệu trưởng

Bí thư ĐU

02

Lê Xuân Vinh

31/11/1981

Trưởng phòng TC - HC

PBT ĐU

03

Đào Hoài Phúc

20/05/1971

Phó Hiệu trưởng

UVBTV

04

Phạm Ngọc Vinh

24/12/1982

Trưởng phòng TC - KT

Ủy viên

05

Trương Đức Thiệp

19/05/1995

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

06

Phạm Tố Như

19/05/1995

Trưởng khoa Cơ khí

Ủy viên

07

Nguyễn Văn Tính

07/04/1997

Trưởng phòng QL HS - SV

Ủy viên

08

Lâm Sơn Hùng

23/12/1992

Trưởng khoa Cơ giới

Ủy viên

09

Lê Đức Quảng

18/11/1998

Bí thư Đoàn TN

Ủy viên

 

 

 

 

Additional information