Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1998 - 2000

TT

Họ và tên

Ngày vào Đảng

Chức vụ chính quyền

Chức vụ Đảng

01

Nguyễn Văn An

19/05/1988

Hiệu trưởng

Bí thư ĐU

02

Lê Xuân Vinh

31/11/1981

Trưởng phòng TC - HC

PBT ĐU

03

Đào Hoài Phúc

20/05/1971

Phó Hiệu trưởng

UVBTV

04

Trương Đức Thiệp

19/05/1995

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

05

Phạm Tố Như

19/05/1995

Phó khoa Cơ Khí

Ủy viên

06

Nguyễn Văn Tính

07/04/1997

Phó phòng Đào tạo

Ủy viên

07

Lâm Sơn Hùng

23/12/1992

Trưởng khoa Cơ giới

Ủy viên

Additional information