Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1996 - 1998

TT

Họ và tên

Ngày vào Đảng

Chức vụ chính quyền

Chức vụ Đảng

01

Đỗ Hữu Phong

25/08/1965

Phó Hiệu trưởng

Bí thư ĐU

02

Phùng Văn Tửu Ba

25/11/1976

Hiệu trưởng

PBT ĐU

03

Nguyễn Văn An

19/05/1988

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

04

Đào Hoài Phúc

20/05/1971

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

05

Lê Xuân Vinh

31/11/1981

Trưởng khoa cơ giới

Ủy viên

06

Phạm Ngọc Vinh

24/12/1982

Trưởng phòng TC - KT

Ủy viên

07

Nguyễn Văn Lộ

28/11/1974

Trưởng khoa Cơ Khí

Ủy viên

Additional information