Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin

 

a. Mục tiêu

         Phát triển nhanh công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu, khai thác, ứng dụng công nghệ và các tiến bộ khoa học kỹ thuật và hiện đại hóa công tác quản lý Nhà trường đáp ứng yêu cầu của một trường cao đẳng nghề hàng đầu ở Việt Nam.

b. Giải pháp

            - Xây dựng qui chế phù hợp để tạo điều kiện cho mọi người hưởng ứng tham gia tích cực đẩy nhanh sử dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, nghiên cứu, khai thác, ứng dụng công nghệ và các tiến bộ khoa học kỹ thuật và quản lý.

  - Tập trung đầu tư cho khoa Điện tử - Tin học những nguồn lực cần thiết, tạo quyền chủ động lập kế hoạch làm việc trực tiếp và triển khai công nghệ thông tin vào các khâu giảng dạy, nghiên cứu khai thác, ứng dụng công nghệ và các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác của từng đơn vị.

            - Thành lập trung tâm thông tin thư viện; xây dựng đề án công nghệ dạy học trực tuyến và trường học điện tử; xây dựng trang web của trường.

- Tăng cường trang bị máy tính cho các phòng học chuyên tin học ; sử dụng các phương tiện truyền thông tốc độ cao, đa dịch vụ; xây dựng hệ thống mạng nội bộ bảo đảm hiện đại, liên kết hệ thống thông tin nội bộ với Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT trong cả nước với công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn và bảo mật.

Additional information