Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Chiến lược phát triển cơ sở vật chất

a. Mục tiêu

       Xây dựng nhanh cơ sở vật chất của trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp theo qui hoạch đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt tại quyết định 1477/QĐ-BNN-XD ngày 25/5/2007, nhằm đảm bảo chuẩn hoá về diện tích xây dựng, diện tích phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà xưởng, ký túc xá, xây dựng các cơ sở văn hoá - thể thao cho học sinh, sinh viên. Đầu tư trang bị các phương tiện học tập điện tử, hạ tầng mạng hiện đại, kết nối internet băng thông rộng... 

b. Giải pháp

- Vận động các tổ chức quốc tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, xin viện trợ theo nguồn vốn ODA của các nước phát triển và các nguồn vốn khác để tăng cường năng lực Nhà trường trên các mặt tiếp nhận công nghệ hiện đại, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo giáo viên.

- Tập trung đẩy nhanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường giai đoạn 1 từ năm 2009 đến năm 2011 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 3267/QĐ-BNN-XD ngày 25/10/2007, bao gồm việc mở rộng hơn 4 ha đất, xây dựng nhà Hiệu bộ, khối nhà học lý thuyết, nhà thư viện, hội trường, hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống điện... từng bước đầu tư thiết bị giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo hướng đồng bộ, hiện đại và thiết thực.

- Hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất theo qui hoạch được duyệt đồng thời với việc xin mở rộng khuôn viên thêm hơn 10 ha để điều chỉnh lại quy hoạch không gian các cơ sở của trường nhằm mở rộng diện tích xây dựng giảng đường, phòng thí nghiệm, nhà làm việc, ký túc xá sinh viên, khu giáo dục thể chất... đáp ứng sự phát triển của Trường giai đoạn sau.

- Huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức khác để duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp cơ sở vật chất của Trường.

 

Additional information