Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phó hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

 

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1962 - 1964)
Đỗ Ngọc Lung  

Năm sinh:       1931

Nguyên quán: Thái Bình

Trú quán:        Thái Bình

Điện thoại:

 

 

 

 

       

       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
         (1963 - 1978


Lê Văn Công

Năm sinh:      1921

Nguyên quán: Nghĩa Lộc - Nghệ An

Trú quán:       

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                    (1968 - 1974)

Phan Bá Triết 

Năm sinh:       1936

Nguyên quán: Phú Mỹ - Bình Định

Trú quán:        Phú Mỹ - Bình Định

Điện thoại:

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1976 - 1979)

Nguyễn Kim Đẩu

Năm sinh:       1938

Nguyên quán: Hiệp Hòa - Bắc Giang

Trú quán:        Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điện thoại:

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1976 - 1977)


 Nguyễn Trọng Bình

Năm sinh:       1936

Nguyên quán: Hoàng Hóa - Thanh Hóa

Trú quán:        Hoàng Hóa - Thanh Hóa

Điện thoại:

 

     

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(1979 - 1982)

 

Lê Minh Cường

Năm sinh:        1937

Nguyên quán:  Phú Xuyên - Hà Tây

Trú quán:        

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1981 - 1992)


 Nguyễn Văn Thục

Năm sinh:       1934

Nguyên quán: Thanh Hà - Hải Dương

Trú quán:        Thanh Hà - Hải Dương

Điện thoại:

 

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1986 - 1998)

NGƯT: Đỗ Hữu Phong

Năm sinh:       1938

Nguyên quán: Trực Ninh – Nam Định

Trú quán:        Trực Ninh – Nam Định

Điện thoại:      02113 866 139

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1998 - 2008)
Đào Hoài Phúc

Năm sinh:       1949

Nguyên quán: Xuân Bái - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Trú quán:        Phường Hoàng Văn Thụ - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Điện thoại:     0438 626 978

 


               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     (1996 - 1997)
Th.S:
Nguyễn Văn An

Năm sinh:       1955

Nguyên quán: Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Trú quán:         Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Điện thoại:      0211 3866 086

Additional information