Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT I NĂM 2014

BCH  TRƯỜNG CD NGHỀ CKNN

***

Số: 08 KH/HSV-ĐTN-HMTN

 

HỘI SINH VIÊN TỈNH VĨNH PHÚC

 

Vĩnh Phúc,ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

  TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG  VÀ TỔ CHỨC

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT I NĂM 2014

 

Thực hiện Luật hoạt động Chữ thập Việt Nam về hiến máu nhân đạo; Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 7/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện.

Thực hiện công văn số 321/BCĐQG-VPTT, ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc thông báo chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu 3 năm 2013 – 2015; Công văn số 05/BCĐQG-VPTT ngày 21/01/2014 của Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu năm 2014.

Thực hiện kế hoạch số 44/CV-BCĐ của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Hội sinh viên phối hợp với BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện đợt hiến máu nhân đạo trong nhà trường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Thông qua phong trào hiến máu tình nguyện để tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên tinh thần “Tương thân tương ái” và truyền thống tốt đẹp của cán bộ, giáo viên, sinh viên về công tác hiến máu tình nguyện, đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ cho công tác cấp cứu điều trị tại các bệnh viện.

- Tổ chức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG:

- Ban chấp hành Đoàn trường phối hợp các Liên chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm lập danh sách đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện theo các lớp. Tổng hợp danh sách, số lượng học sinh tham gia hiến máu, chuẩn bị tốt cho công tác thu gom máu tại nhà trường.

- Thông báo công khai tiêu chuẩn, chế độ, quyền lợi người hiến máu.

 Người hiến máu được xét nghiệm: Nhóm máu, vi rút viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét, HIV, kết quả xét nghiệm sẽ thông báo riêng cho người hiến máu. Người hiến máu được nhận quà, hỗ trợ chi phí đi lại và phục vụ ăn nhẹ tại chỗ; mỗi lần cho máu được cấp 01 thẻ chứng nhận đã cho máu, trong trường hợp phải truyền máu tại các cơ sở y tế công lập, sẽ được bồi hoàn máu miễn phí bằng số lượng máu đã hiến).

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Cán bộ giáo viên, Công nhân viên, Học sinh – Sinh viên của nhà trường có độ tuổi từ 18 ¸55 tuổi có cân nặng > 45kg.

- Thời gian giữa 2 lần hiến máu là 3 tháng đối với cả Nam và Nữ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo cấp tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với BCH Đoàn trường tổ chức tuyên truyền vận động đến cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên. Lập danh sách đăng ký tham gia hiến máu cho BCH Đoàn trường theo đúng thời gian quy định.

- Chỉ tiêu cụ thể với từng đơn vị (khuyến khích các đơn vị tham gia với số lượng lớn hơn chỉ tiêu đưa ra): Chi đoàn giáo viên – 15 chỉ tiêu; khoa Động Lực – 50 chỉ tiêu; khoa Kinh Tế - 10 chỉ tiêu; khoa Cơ Khí – 30 chỉ tiêu; khoa Cơ Giới – 10 chỉ tiêu; Khoa CNTT – 50 chỉ tiêu; khoa Điện – 35 chỉ tiêu; khoa Điện Tử - 35 chỉ tiêu.

- Thời gian tuyên truyền vận động từ  ngày 26/11/2014 đến ngày 4/12/2014

- Thời gian hiến máu: Từ 07h00 đến 11h30 ngày 4/12/2014

- Địa điểm tổ chức hiến máu: Khu vực thư viện nhà trường

- Viện Huyết học truyền máu TW về trực tiếp lấy máu theo đúng quy định của Bộ Y tế và Thông tư liên tịch số 12-TTLT/BTC-BYT ngày 25/2/2004 giữa Bộ tài chính, Bộ Y tế về chế độ hiến máu tình nguyện.

- Các đơn vị gửi danh sách hiến máu cho đồng chí Khuất Quang Trung – P.Chủ Tịch Hội sinh viên trường trước ngày 3/12/2014.

Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp. Đảng uỷ-Ban Giám hiệu đề nghị các Đơn vị, Đoàn thanh niên nhà trường phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Vĩnh Phúc, các Phòng, Khoa, Đoàn thể, BCH các Liên chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm các lớp tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện cuộc vận động hiến máu nhân đạo đợt I năm 2014 trong nhà trường đạt hiệu quả cao nhất./.

 

DUYỆT BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 Đã ký  

Nguyễn Văn An 

 

 

Nơi nhận:

- Các Phòng- Khoa;

- Chi đoàn CQ;

- Các Liên chi đoàn;

- Lưu: VPH.VPĐ

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Nguyễn Mạnh Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information