Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

KẾ HOẠCH, THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014

Cập nhật các biểu:Tiến độ đào tạo, Kế hoạch giờ giảng (theo Khoa), Kế hoạch giờ giảng giáo viên từng tuần (KHGV), Thời khóa biểu đủ 22 tuần nhiều lớp, Thời khóa biểu đủ 22 tuần từng lớp. Chi tiết xem download các file đính kèm (file excel)

 CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2013-2014 TỪNG TUẦN

1. Thời khóa biểu tuần học số 01 cập nhật ngày 25/12/2013,cập nhật lịch lao động các lớp: XEM CHI TIẾT

2. Thời khóa biểu tuần học số 02 cập nhật ngày 03/01/2014,điều chỉnh lớp 51TS3,52TMT4,53TS4,52CMT1, cập nhật lịch lao động các lớp: XEM CHI TIẾT

3.Thời khóa biểu tuần học số 03 cập nhật ngày 06/01/2014, cập nhật lịch lao động các lớp, lịch họp hội đồng sư phạm: XEM CHI TIẾT

4. Thời khóa biểu tuần 04 (tuần sau tết), cập nhật thay đổi lớp 53CS3, cập nhật lịch lao động các lớp:  XEM CHI TIẾT

5. Thời khóa biểu tuần 05, cập nhật lịch lao động các lớp:   XEM CHI TIẾT

6. Thời khóa biểu tuần 06, cập nhật lịch lao động các lớp: XEM CHI TIẾT

7.Thời khóa biểu tuần 07, cập nhật ngày 28/02, cập nhật  lịch lao động các lớp:XEM CHI TIẾT

8. Thời khóa biểu tuần 08, cập nhật ngày 07/03, cập nhật lịch lao động các lớp:XEM CHI TIẾT

9. Thời khóa biểu tuần 09, cập nhật lịch lao động các lớp: XEM CHI TIẾT

10. Thời khóa biểu tuần 10, (Do các thầy/cô Khoa KHCB tham gia thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo nên thời khóa biểu của ngày thứ 6 các lớp trung cấp văn hóa nghề đang học các môn văn hóa chuyển sang học ngày thứ 7, đề nghị các thầy/cô lưu ý và nhắc nhở học sinh):XEM CHI TIẾT

11. Thời khóa biểu tuần 11 ( cập nhật ngày 27/03 ):XEM CHI TIẾT

12. Thời khóa biểu tuần 12, cập nhật ngày 02/04, (Tuần sau toàn trường được nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương vào thứ 4 (ngày 09/04),  vì vậy để đảm bảo tiến độ PĐT đề nghị các giáo viên dạy các lớp thực hành và tích hợp  tăng thời gian giảng dạy mỗi ca học thêm 01 giờ giảng ): XEM CHI TIẾT

13. Thời khóa biểu tuần 13, cập nhật ngày 10/04, cập nhật lịch lao động các lớp: XEM CHI TIẾT

14. Thời khóa biểu tuần 14, cập nhật ngày 15/04. ( Do tuần học  15 toàn trường được nghỉ thêm thứ  6 ngày 02/05, do vậy các lớp  sẽ học bù vào thứ 7 ngày 27/04). PĐT đề nghị tất cả giáo viên chú ý và nhắc nhở học sinh, sinh viên của lớp chủ nhiệm): XEM CHI TIẾT

15. Thời khóa biểu tuần 15  cập nhật các ngày nghỉ lễ 30/04; 01/05:XEM CHI TIẾT

16. Thời khóa biểu tuần 16 (cập nhật ngày 29/04): Để phục vụ việc tổ chức thi tốt nghiệp các lớp 51CKT nên có sự thay đổi ca học với một số lớp; Ngày 07/05 một số giáo viên Khoa KHCB tham gia công tác làm hồ sơ thi BTVH do vậy TKB có sự điều chỉnh đề nghị giáo viên bộ môn chú ý để thực hiện đúng theo kế hoạchl;(PĐT đã niêm yết danh sách và thời khóa biểu của các lớp học tiếng Nhật, Trung, Hàn tại bảng tin nhà H3, đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo tới học sinh sinh viên lớp mình; thời gian  bắt đầu học tập từ tuần 16( từ 05/05-11/05)):XEM CHI TIẾT

17. Thời khóa biểu tuần 17; cập nhật lịch lao động các lớp: XEM CHI TIẾT

18. Thời khóa biểu tuần 18, điều chỉnh TKB lớp 52TMN1; cập nhật lịch lao động các lớp: XEM CHI TIẾT

19. Thời khóa biểu tuần 19, cập nhật ngày 22-05;cập nhật lịch lao động các lớp: XEM CHI TIẾT

20. Thời khóa biểu tuần 20, cập nhật lịch lao động các lớp, cập nhật thay đổi lớp 52TMN: XEM CHI TIẾT

21. Thời khóa biểu tuần 21, cập nhật thay đổi lớp 53TVP môn tiếng anh và môn văn;cập nhật lịch lao động các lớp : XEM CHI TIẾT

22. Thời khóa biểu tuần 22: XEM CHI TIẾT

Additional information