Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

KẾ HOẠCH,TIẾN ĐỘ,TKB HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016

 

THỜI KHÓA BIỂU CHI TIẾT THEO TUẦN

 

TT Tuần

Từ ngày – đến ngày

Cập nhật ngày

Xem chi tiết

Ghi chú

 1

 22/6/2015 -

28/6/2015

 17/6/2015

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động; Các lớp học thực hành hoặc tích hợp Giáo viên chủ động bố trí học bù 1 buổi trong tuần, Các lớp học Quân sự học tăng cường 5 tiết/ 1 buổi

 2

 03/8/2015 -

09/8/2015

 17/6/2015

XEM CHI TIẾT

 Tuần học sau hè, cập nhật lịch lao động

 3

 10/8/2015 -

16/8/2015

 06/8/2015

XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 4

 17/8/2015 -

23/8/2015

 13/8/2015

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 5

 24/8/2015 -

30/8/2015

 20/8/2015

CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 6

 31/8/2015 -

06/9/2015

 25/8/2015

NGHỈ QUỐC KHÀNH

 Các lớp giảng dạy ngoài trường thực hiện bình thường theo kế hoạch

 7

 07/9/2015 -

13/9/2015

 27/8/2015

CHI TIẾT

 Cập nhật thời khóa biểu K55; Điều chỉnh tuần nghỉ 02/9; Giáo viên cập nhật lại TKB; Cập nhật lịch lao động các lớp

 8

14/9/2015 - 

20/9/2015

 10/9/2015

CHI TIẾT

 Cập nhật tách lớp 55CS2; 55TĐD1 Cập nhật lịch lao động

 9

 21/9/2015 -

27/9/2015

 16/9/2015

 CHI TIẾT

 Cập nhật điều chỉnh thi nghề phổ thông năm 2015 cho K53TCVHN; Bổ sung TKB lớp 55TĐL2;Cập nhật lịch lao động

 10

 28/9/2015 -

04/10/2015

 24/9/2015

CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động; Cập nhật bổ sung giờ giảng K53;K54 TCVHN

 11

 05/10/2015 -

11/10/2015

 2/10/2015

CHI TIẾT

 Điều chỉnh TKB, Cập nhật lịch họp HĐSP; Cập nhật lịch lao động, bổ sung MH/MĐ K53,54 TCVHN; Các lớp học thực hành hoặc tích hợp bố trí cả tuần thì giáo viên chủ động bố trí học bù 1 buổi khác trong tuần

 12

12/10/2015 - 

18/10/2015

 07/10/2015

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 13

19/10/2015 - 

25/10/2015

 15/10/2015

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 14

 26/10/2015 -

01/11/2015

 22/10/2015

CHI TIẾT

TKB_DC

 Cập nhật lịch lao động; Thầy/cô cập nhật TKB điều chỉnh tuần 14 tại TKB_DC

 15

 02/11/2015 -

08/11/2015

 30/10/2015

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 16

 09/11/2015 -

15/11/2015

 5/11/2015

 CHI TIẾT

 Cập nhật nghỉ lễ kỉ niệm 55 năm ngày truyền thống Nhà trường; lớp 53CS1; 53CĐC3 đi TTTN lịch học các môn còn lại chuyển sang học kì sau. Do trong tuần nghỉ 2 ngày nên các lớp học thực hành hoặc tích hợp theo tuần(25h/1 tuần) giáo viên giảng dạy chủ động bổ sung giờ giảng do nghỉ lễ; các lớp học LT học theo TKB.

 17

16/11/2015 - 

22/11/2015

 12/11/2015

CHI TIẾT

 Cập nhật lịch nghỉ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Cập nhật TKB lớp 55CS3_  Lớp chất lượng cao; Cập nhật lịch lao động. Các lớp học thực hành hoặc tích hợp theo tuần (25h/1 tuần) giáo viên giảng dạy chủ động bổ sung giờ giảng. Các lớp học LT theo TKB; Các lớp học Quân sự giáo viên bố trí dạy 10h/1 ngày

 18

 23/11/2015 -

29/11/2015

 18/11/2015

CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động; Cập nhật lịch học lớp 55CQM

 19

30/11/2015 - 

06/12/2015

 25/11/2015

CHI TIẾT

GV giảng dạy chú ý kế hoạch phòng học; một số lớp trong tuần học 2 phòng để lấy phòng phục vụ thi TN TCN; Giáo viên giảng dạy xong các MH/MĐ rà soát lại tiến độ môn học, nếu có vấn đề gì báo lại PĐT để xem xét và điều chỉnh (nếu có). Cập nhật lịch lao động

 20

 07/12/2015 -

13/12/2015

 02/12/2015

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 21

14/12/2015 - 

20/12/2015

 10/12/2015

CHI TIẾT

 Do ngày thứ 6 các lớp TCVHN K53 và K54 thi học kì các môn văn hóa theo kế hoạch của Sở GD và ĐT Vĩnh Phúc nên TKB có sự điềuc chỉnh, các lớp K53; K54 TCVHN nếu học thực hành hoặc tích hợp (25h/tuần) giáo viên giảng dạy chủ động dạy bổ sung để đảm bảo giờ theo KH; Các lớp học lý thuyết giảng dạy theo TKB. Giáo viên rà soát tiến độ môn học nếu có vấn đề gì thì báo lại PĐT để kịp thời điều chỉnh; Giáo viên rà soát các môn giảng dạy xem MH nào chưa  bố trí kiểm tra báo lại PĐT để tổ chức kiểm tra.

 22

21/12/2015 - 

27/12/2015

 10/12/2015

 CHI TIẾT

Do K55 thi học kì theo kế hoạch của Sở GD và ĐT Vĩnh Phúc nên TKB có sự điều chỉnh;Giáo viên cập nhật lại tiến độ môn học báo lại PĐT

23

28/12/2015 -

03/01/2016

 

10/12/2015

CHI TIẾT

Cập nhật nghỉ tết dương lịch; Tuần học cuối cùng của học kì 1 năm học 2015-2016. Từ tuần sau học theo TKB tuần 1 học kì 2 năm học 2015-2016.

 

 

Additional information