Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016

 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ  II NĂM HỌC 2015-2016

 

TT tuần

Từ ngày

– Đến ngày

Cập nhật ngày

Chi tiết

Ghi chú

 1

 04/01/2016- 10/01/2016

 24/12/2015

 CHI TIẾT

 Tuần học đầu tiên của học kì 2 năm học 2015-2016; Cập nhật lịch lao động

 2

 11/01/2016 - 17/01/2016

 05/01/2016

CHI TIẾT Điều chỉnh kế hoạch phục vụ thi khảo sát chất lượng ôn thi THPT Quốc Gia lần 1 của SGD Vĩnh Phúc; Cập nhật lịch lao động

 3

 18/01/2016 - 24/01/2016

14/01/2016

 CHI TIẾT

 Điều chỉnh TKB chuyển lịch học bù các lớp 53TCVHN sang tuần khác  để CBGV họp Hội nghị CBVC ngày 23/01;Cập nhật lịch lao động

 4

 25/01/2016 - 31/01/2016

 18/01/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch họp HĐSP; GV giảng dạy các lớp học thực hành hoặc tích hợp GV chủ động bố trí bù 1 buổi trong tuần; Các lớp học lý thuyết học theo TKB;Cập nhật lịch lao động

 5

 22/02/2016 - 28/02/2016

 18/01/2016

 CHI TIẾT

 Tuần học sau tết; Cập nhật lịch lao động

 6

 29/02/2016 - 06/3/2016

 24/02/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 7

 07/3/2016 - 13/3/2016

 02/3/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 8

 14/3/2016 - 20/3/2016

 09/3/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 9

 21/3/2016 - 27/3/2016

 16/3/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 10

 28/3/2016 - 03/4/2016

 23/3/2016

 CHI TIẾT

 Điều chỉnh kế hoạch  phục vụ thi KSCL lớp 10,11 của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc; Giáo viên, HSSV chú ý việc điều chỉnh phòng học; Cập nhật lịch lao động

 11

 04/4/2016 - 10/4/2016

 30/3/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch họp HĐSP; Giáo viên dạy các lớp tích hợp, thực hành (25h/tuần) bố trí 1 buổi học tăng cường trong tuần bù vào họp HĐSP; Các lớp khác học theo TKB; Cập nhật lịch lao động

 12

 11/4/2016 - 17/4/2016

 06/4/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 13

 18/4/2016 - 24/4/2016

 14/4/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương;Các lớp học thực hành, tích hợp 25t/tuần giáo viên giảng dạy bổ sung dạy bù 1 buổi trong tuần để đảm bảo đúng tiến độ;Giáo viên dạy quân sự dạy 5h/buổi.

 14

 25/4/2016 - 01/5/2016

 20/4/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động;

 15

 02/5/2016 - 08/5/2016

 28/4/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch nghỉ bù ngày 30/4;01/5; Các lớp học thực hành hoặc tích hợp theo tuần (25h/tuần) giáo viên giảng dạy chủ động bố trí giảng dạy bổ sung vào các ngày trong tuần; Còn lại học theo TKB; Cập nhật lịch lao động

 16

 09/5/2016 - 15/5/2016

 28/4/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch thi học kì của khóa 54;55 TCVHN thi vào ngày thứ 3 và sáng thứ 4. Do vậy giáo viên giảng dạy thực hành hoặc tích hợp theo tuần các lớp này (25h/tuần) chủ động giảng dạy bổ sung vào các ngày khác trong tuần; Còn lại học theo TKB; GVCN các lớp TCVHN khóa 54;55 nhắc nhở các em đi thi đầy đủ và đúng giờ; Cập nhật lịch lao động

 17

16/5/2016 - 22/5/2016

 11/5/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 18

 23/5/2016 - 29/5/2016

 18/5/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động; Các giáo viên rà soát lại tiến độ môn học/Mô đun giảng dạy, xem có vấn đề gì về giờ giảng MH/MĐ thông báo lại PĐT để xem xét và  phối hợp điều chỉnh.

 19

 30/5/2016 - 05/6/2016

 25/5/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động; Các giáo viên rà soát lại tiến độ môn học/Mô đun giảng dạy, xem có vấn đề gì về giờ giảng MH/MĐ thông báo lại PĐT để xem xét và  phối hợp điều chỉnh.

 20

 06/6/2016 - 12/6/2016

 01/6/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động; Các giáo viên rà soát lại tiến độ môn học/Mô đun giảng dạy, xem có vấn đề gì về giờ giảng MH/MĐ thông báo lại PĐT để xem xét và  phối hợp điều chỉnh.

 21

 13/6/2016 - 19/6/2016

 8/6/2016

 CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 22

 20/6/2016 - 26/6/2016

 8/6/2016

 CHI TIẾT

 Tuần học cuối học kì

 

Additional information