Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

KẾ HOẠCH, THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014-2015( Cập nhật ngày 16/06/2014)

  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ  1 NĂM HỌC 2014-2015 THEO TUẦN

TT tuần

Từ ngày – Đến ngày

Cập nhật ngày

Xem chi tiết

Ghi chú

1

Từ ngày 23/6 - 29/6

 17/6/2014

 CHI TIẾT

Cập nhật lịch lao động các lớp

2

Từ ngày 30/6 - 06/7

17/6/2014

CHI TIẾT 

Cập nhật lịch lao động các lớp, cập nhật lịch họp hội đồng sư phạm

3

Từ ngày 11/8 -17/8

 06/8/2014

 CHI TIẾT

Tuần học sau nghỉ hè; Cập nhật thay đổi của Khoa KHCB; cập nhật lịch lao động các lớp

4

 Từ ngày 18/8 - 24/8

 12/8/2014

CHI TIẾT

Cập nhật lịch lao động các lớp

5

Từ ngày 25/8 - 31/8

 20/8/2014  CHI TIẾT

Cập nhật lịch lao động các lớp

6

Từ ngày 08/9 - 14/9

 04/9/2014

CHI TIẾT

TKB đã cập nhật  K54

7

Từ ngày 15/9 - 21/9

12/9 /2014

CHI TIẾT

Cập nhật lịch lao động các lớp, Cập nhật thay đổi lớp 53CTT1

8

Từ ngày 22/9 - 28/9

18/9/2014

CHI TIẾT

Cập nhật lịch thi nghề phổ thông, lịch lao động

9

Từ ngày 29/9 - 5/10

26/9/2014

CHI TIẾT

Cập nhật thay đổi lớp 54TS1, Cập nhật lịch lao động các lớp

10

Từ ngày 06/10 - 12/10

03/10/2014

CHI TIẾT

Cập nhật lịch Họp Hội đổng sư phạm tháng 10; Cập nhật lịch lao động  các lớp. Do Họp HĐSP vào thứ 6 nên  Thầy/Cô dạy các lớp học thực hành hoặc tích hợp sẽ chủ động dạy bù thêm một buổi trong tuần.

11

Từ ngày 13/10 - 19/10

09/10/2014

CHI TIẾT

Cập nhật lịch lao động

12

Từ ngày 20/10 - 26/10 

16/10/2014 

 CHI TIẾT

Cập nhật lịch lao động 

13

Từ ngày 27/10 - 02/11 

24/10/2014 

 CHI TIẾT

Cập nhật thay đổi kế hoạch lớp 54 TĐTD1, 54TĐT2,54TMT5; Đề nghị giáo viên giảng dạy chú ý; GVCN chú ý danh sách các lớp tách của 54CĐN,; Các lớp học tại thư viện có kí hiều phòng học là TV; Cập nhật lịch lao động

14

Từ ngày 03/11 - 09/11 

31/10/2014 

CHI TIẾT 

Cập nhật lịch lao động các lớp 

15

 Từ ngày 10/11 - 16/11

 07/11/2014

CHI TIẾT 

Cập nhật lịch lao động các lớp 

16

 Từ ngày 17/11 - 23/11

12/11/2014 

CHI TIẾT 

Cập nhật ngày nghỉ 20/11; cập nhật lịch lao động; Do nghỉ ngày thứ 5 nên Thầy/Cô dạy các lớp học thực hành hoặc tích hợp sẽ chủ động dạy bù thêm một buổi trong tuần.

17

Từ ngày 24/11 - 30/11 

19/11/2014 

CHI TIẾT 

Cập nhật lịch lao động 

18

Từ ngày 01/12 - 07/12

 27/12/2014

CHI TIẾT

Cập nhật thay đổi thời gian học tập( Sáng học bắt đầu từ 07h15); Cập nhật lịch lao động

19

Từ ngày 08/12 - 14/12

04/12/2014

CHI TIẾT

Cập nhật lịch lao động, that đổi kế hoạch lớp 54TĐT2; 54TĐTD1.

20

 Từ ngày 15/12 - 21/12/2014

11/12/2014

 CHI TIẾT

Do một số lớp học thực tập trong thời gian dài nên việc bố trí kiểm tra kết thúc MH bố trí cuối học kì; Vậy để hoàn thiện việc đánh giá HSSV và tổng kết học kì thì Giáo viên giảng dạy chủ động  bố trí kiểm tra KTMH; phối hợp và thông báo lại cho PĐT; 

21

 Từ ngày 22/12 -28/12

 18/12/2014

CHI TIẾT

Cập nhật lịch lao động 

 

 

 

 

 

Additional information