Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016-2017

THỜI KHÓA BIỂU CHI TIẾT THEO TUẦN

HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016-2017

 

TT

Tuần

Từ ngày

– Đến ngày

Cập nhật ngày

Xem chi tiết

Ghi chú

 

 1

 02/01/2017

08/01/2017

 

29/12/2016

 

 Chi tiết

 Tuần học đầu tiên của HK2 năm học 2016-2017. Cập nhật lịch nghỉ bù tết dương lịch 02/01/2017

 

 09/01/2017

-

15/01/2017

 

05/01/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

 16/01/2017

-

22/01/2017

 

 12/01/2017

 

 Chi tiết

 Cập nhật lịch họp HĐSP, lịch lao động

 

 13/02/2017

-

19/02/2017

 

 12/01/2017

 

Chi tiết

 Tuần học sau nghỉ tết, cập nhật lịch lao động

 

 20/02/2017

-

26/02/2017

 

16/2/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

 27/02/2017

-

05/3/2017

 

 23/2/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

 06/3/2017

-

12/3/2017

 

02/3/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

13/03/2017
-
19/03/2017

 

 09/3/2017

 

 Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

 20/03/2017

-

26/03/2017

 

 16/3/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

10 

 27/03/2017

-

02/04/2017

 

 23/3/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

11 

 03/04/2017

-
09/04/2017

 

30/3/2017

 

Chi tiết 

 Cập nhật lịch lao động; Họp HĐSP vào 14h00 thứ 4 ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

12 

 10/04/2017

-
16/04/2017

 

 04/04/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

13 

 17/04/2017

-
23/04/2017

 

 13/4/2017

 

Chi tiết

 

Cập nhật lịch lao động

 

14 

 24/04/2017

-
30/04/2017

 

 20/4/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

15 

 01/05/2017

-
07/05/2017

 27/4/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch nghỉ 30/4;01/5; TKB ôn thi VH THPT ( Hủy lịch lao động lớp 56TĐT4)

 

16 

 08/5/2017

-

14/5/2017

 

 04/5/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

17 

 15/05/2017

-
21/05/2017

 11/5/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

18 

 22/05/2017

-
28/05/2017

 18/5/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

19 

 29/05/2017

-
04/06/2017

 25/5/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

20 

 05/06/2017

-
11/06/2017

 01/6/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

21 

 12/06/2017
-
18/06/2017

 08/6/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

 

22 

 19/06/2017

-
25/06/2017

 08/6/2017

 

Chi tiết

 Cập nhật lịch thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. HSSV nghỉ hè từ 26/6/2017 đến 30/7/2017. Bắt đầu đi học theo TKB của học kì 1 năm học 2017-2018 vào 31/7/2017.

 

Additional information