Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018

 

TT TUẦN

Từ ngày

– Đến ngày

Cập nhật ngày

Xen chi tiết

Ghi chú

1. 

 31/7/2017 - 06/8

 26/7/2017

 Xem chi tiết

TKB học kì 1 năm học 2017-2018 

2. 

 07/8 - 13/8

 

 Xem chi tiết

 

3. 

 14/8 - 20/8

 

 Xem chi tiết

 

4. 

 21/8 - 27/8

 

 Xem chi tiết 

 

5. 

 28/8 - 03/9

 

 Xem chi tiết 

 

6. 

 04/9 - 10/9

 

 Xem chi tiết 

 

7. 

 11/9 - 17/9

 

 Xem chi tiết 

 

8. 

 18/9 - 24/9

 

 Xem chi tiết 

 

9. 

 25/9 - 01/10

 

 Xem chi tiết 

 

10. 

 02/10 - 08/10

 

 Xem chi tiết 

 

11. 

 09/10 -15/10

 

 Xem chi tiết 

 

12. 

 16/10 - 22/10

 

 Xem chi tiết 

 

13. 

 23/10 -29/10

 

 Xem chi tiết 

 

14. 

 30/10 - 05/11

 

 Xem chi tiết 

 

15. 

 06/11 - 12/11

 

 Xem chi tiết 

 

16. 

 13/11 - 19/11

 

 Xem chi tiết 

 

17. 

 20/11 - 26/11

 

 Xem chi tiết 

 

18. 

 27/11 - 03/12

 

 Xem chi tiết 

 

19. 

 04/12 - 10/12

 

 Xem chi tiết 

 

20. 

 11/12 - 17/12

 

 Xem chi tiết 

 

21. 

 18/12 - 24/12

 

 Xem chi tiết 

 

22. 

25/12 - 01/01/2018 

 

  Xem chi tiết 

 

 

Additional information