Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Khoa Cơ khí

KHOA CƠ KHÍ 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Xuân Thủy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912 389 568 - 0985 643 165

2

Hà Ngọc Tân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912 617 090 - 0968 370 386

3

Hỗ Sỹ Khương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0912 904 666

4

Bùi Ngọc Len

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0169 698 0186

5

Chu Mạnh Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0934 497 389

6

Chu Mạnh Vinh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0962 451 406

7

Hoàng Đức Tuấn

ĐT: 01689 935 177

8

Nguyễn Thị Hạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0915 304 593

9

Nguyễn Ngọc Mạnh

ĐT: 0975 944 846

10

Đỗ Đức Mạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0984 025 231

11

Vũ Minh Cường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913 875 768 - 0983522 822

12

Lê Văn Nam

ĐT: 0988 470 088

13

Trần Thị Bích Hậu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0975 650 164

14

Trịnh Khắc Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0904 259 987

15

Phạm Văn Khá

ĐT: 0919 026 989

 

Additional information