Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phòng Quản lý thiết bị và vật tư

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ & VẬT TƯ 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

1

Vũ Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0962 911 568

2

Nguyễn Ngọc Tú

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0977 728 093

3

Trần Văn Hội

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0963 893 059

4

Vũ Thị Tuyết

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0984 900 343

 

Additional information