Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phòng TC - KT

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

1

Vũ Thị Lâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0979 766 121

2

Phạm Thị Thúy Lệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0962 598 894

3

Phạm Thanh Thủy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0984 608 787

4

Ngô Thị Tâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0984 132 589

5

Đỗ Thị Kim Lan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0988 730 307

 

Additional information