Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phòng Tổ chức - Hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

1

Lê Chí Dũng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0987 292 345

2

Phạm Thị Ánh Ngọc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0982 245 269

3

Trương Thị Thanh Huyền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT 0973 773 510

4

Nguyễn Thị Hương

hươ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0976 721 340 - 0981 406 568

5

Trương Đức Giao

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0973 024 899

6

Nguyễn Thanh Thúy

ĐT: 0984 696 314

7

Cao Thị Minh

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912 746 588 - 0981 577 589

8

Huỳnh Ngọc Châu

ĐT: 0973 383 421

9

Khuất Quang Trung

quangtrungnguyenhue87@gmail.com

ĐT: 098 6060 669

10

Uông Văn Thành

ĐT: 0976 373 096

11

Phạm Thị Thanh Tâm

ĐT: 0165 447 1457

12

Lâm Thịnh Vượng

ĐT: 0165 621 1111

13

Vương Đức Lâm

ĐT: 0163 918 2928

14

Võ Văn Chính

ĐT: 0968 221 182

15

Lê Xuân Thuận

ĐT: 0985 848 615

16

Kim Văn Dũng

ĐT: 0978 439 486

17

Đặng Bá Ninh

ĐT: 0983 766 121

  

Additional information