Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phòng Tổ chức - Hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Lê Chí Dũng

0987 292 345

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Thị Ánh Ngọc

0982 245 269

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trương Thị Thanh Huyền

0973 773 510

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Huỳnh Ngọc Châu

0973 383 421

 

5

Trương Đức Giao

0973 024 899

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Cao Thị Minh

0981 577 589
0912 746 588

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Khuất Quang Trung

098 6060 669

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thị Hương

0903456301
0976 721 340

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Uông Văn Thành

0976 373 096

 

10

Phạm Thị Thanh Tâm

0976 215 983

 

11

Lâm Thịnh Vượng

0165 621 1111

 

12

Vương Đức Lâm

0163 918 2928
0961 865 896

 

13

Nguyễn Khắc Sơn

0982 511 281
0985 832 218

 

14

Võ Văn Chính

0968 221 182

 

15

Lê Xuân Thuận

0985 848 615

 

16

Kim Văn Dũng

0978 439 486

 

17

Đặng Bá Ninh

0983 766 121

 

18

Nguyễn Lê Phương

0164 508 2283

 

 

Additional information