Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU 

TT

Họ và tên

 Địa chỉ Email + ĐT 

1

Phạm Ngọc Vinh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0913 048 291

2

Trương Đức Thiệp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0913 043 057
      0965 21 7788

CQ: 0211.3899531

3

Phạm Tố Như

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0912 236 657

    0987 048 751

CQ: 0211.3592189

4

Phạm Thị Lan phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 0979 866 515

  CQ: 0211 6540 573

 

Additional information