Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU 

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Số ĐT bàn

Số ĐTDĐ

Email

1

Phạm Ngọc Vinh

Q. Hiệu trưởng

02113866836

0913 048 291

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trương Đức Thiệp

Phó hiệu trưởng

02113899351

0965 217 788
0913 043 057

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Tố Như

Phó hiệu trưởng

02113592189

0912 236 657
0987 048 751

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phạm Thị Lan Phương

Phó hiệu trưởng

02116540573

0979 866 515

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information