Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phòng Quản trị đời sống

PHÒNG QUẢN TRỊ - ĐỜI SỐNG

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0983 861 088

2

Phạm Văn Lê

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0912 105 514

3

Lương Ngọc Lan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0942 901 851

4

Đặng Cao Cường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0979 133 686

5

Nguyễn Xuân Lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0963 785 366

6

Nguyễn Thị Nhung

ĐT: 0972 638 310

7

Nguyễn Thị Hương Lan

0915 211 463 - 0978 257 047

8

Vũ Thị Hường

ĐT: 0165 251 3498

9

Nguyễn Việt Cường

nguyenvietcuongcknn@gmail

ĐT: 0972 187 505

10

Nguyễn Thị Tuyết Mai

ĐT: 0164 658 5435

11

Nguyễn Đức Dục

ĐT: 0164 658 4753

12

Vũ Thị Hiên

ĐT: 0169 314 3566

13

Lương Thị Thúy

ĐT: 0987 339 459

14

Nguyễn Thị Xuân

ĐT: 0971 011 863

15

Ngô Thị Nhung

ĐT: 0912 718 816

16

Lưu Thị Ngân

ĐT: 0983 634 602

17

Nguyễn Thị Hoa

ĐT: 0976 140 245

ĐT: 0947 330 867

18

Nguyễn Lê Phương

ĐT: 0972 475 149

19

Nguyễn Thu Hương

ĐT: 0985 968 538

 

Additional information