Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phòng Quản trị đời sống

PHÒNG QUẢN TRỊ - ĐỜI SỐNG

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

0983 861 088

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Văn Lê

0912 105 514

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thị Nhung

0972 638 310

 

4

Nguyễn Xuân Lý

0963 785 366
0984 827 998

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Vũ Thị Hường

0165 251 3498

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Việt Cường

0972 187 505

nguyenvietcuongcknn@gmail

7

Lương Ngọc Lan

0942 901 851

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Đặng Cao Cường

0979 133 686

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Additional information