Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phòng Quản lý thiết bị và vật tư

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ & VẬT TƯ 

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Vũ Hồng Hải

0962 911 568

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Ngọc Tú

0977 728 093

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Văn Hội

0963 893 059

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Vũ Thị Tuyết

0984 900 343

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Chu Thị Thu Hoài

0974 054 171

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Additional information