Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Khoa Cơ giới

KHOA CƠ GIỚI 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

1

Phạm Văn Úc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0912 142 519

2

Phạm Đức Lâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0912 485 425

3

Tạ Hanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0904 402 428

4

Nguyễn Ngọc Oanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0912 533 275

5

Phan Thanh Đạt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0915 442 519

6

Đặng Đình Hiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0914 825 229

7

Quách Hữu Việt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0977 318 168

 

 

Additional information