Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Khoa điện

KHOA ĐIỆN 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Trung Mười

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0912 474 126

2

Đỗ Tiền Phong

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0963 020 673

3

Trịnh Xuân Bình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0984 339 373

4

Nguyễn Hồng Thao

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0912 289 633

5

Nguyễn Anh Đức

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0962 852 366

6

Trần Thị Thơm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0975 644 217

7

Trần Văn Kiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0986 598 136

8

Chu Quốc Thái

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0962 335 818

9

Đoàn Mạnh Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0988 839 248

10

Đặng Việt Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0986 243 088

11

Lỗ Văn Ba

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0168 932 3612

12

Nguyễn Văn Tĩnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0984 994 331

13

Cao Thị Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0984 603 314

14

Lưu Quang Hưng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0975 323 906

15

Hoàng Văn Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0974 620 553

16

Phạm Quang Thắng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0962 603 859

17

Nguyễn Duy Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0983 840 805

18

Hoàng Văn Quân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0984 916 035

19

Nguyễn Trung Tuệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0971 576 329

20

Phan Thị Lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0976 992 859

21

Nguyễn Bá Thanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985 975 980 - 0948 054 456

 

Additional information