Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Khoa Công nghệ thông tin

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

1

Đỗ Viết Tuấn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0984 079 788

2

Tạ Ngọc Dũng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0962 597 563

3

Phùng Ngọc Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0984 451 983

4

Trần Xuân Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0973 964 850

5

Nguyễn Tuấn Mạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01698 515 999 - 01693 825 144

6

Lê Xuân Chung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0967 013 469

7

Vũ Lệ Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0989 787 009

8

Kim Thị Thương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0972 476 767

9

Phan Hoàng Lan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0985 571 704

10

Lê Hoàng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0974 951 858

11

Tạ Văn Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0982 773 156

12

Nguyễn Văn Trình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0963 090 365

13

Lê Sơn Thảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0986 669 618

14

Nguyễn Nghĩa Quang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0963 922 588

15

Nguyễn Tuấn Hưng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0168 838 8188

16

Lê Việt Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0975 483 336

17

Phùng Thị Minh Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0983 630 928

18

Hoàng Tùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0912 513 368

19

Quách Thu Thảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0904 574 268

 

 

Additional information