Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Khoa Công nghệ thông tin

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Đỗ Viết Tuấn

0984 079 788

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Xuân Chung

0967 013 469

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Vũ Lệ Thu

0989 787 009

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Sơn Thảo

0986 669 618

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Kim Thị Thương

0972 476 767

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Hoàng Tùng

0912 513 368

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phan Hoàng Lan

0985 571 704

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Phùng Ngọc Hùng

0984 451 983

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Văn Trình

0963 090 365

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Nghĩa Quang

0963 922 588

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn Tuấn Hưng

0168 838 8188

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Lê Hoàng

0974 951 858

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Trần Xuân Phương

0973 964 850

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Nguyễn Tuấn Mạnh

01698 515 999
01693 825 144

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Phùng Thị Minh Phương

0983 630 928

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Quách Thu Thảo

0904 574 268

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Lê Thị Châm

 

 

 

Additional information