Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Khoa Chính Trị

KHOA CHÍNH TRỊ 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

1

Lê Văn Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0963 895 299

2

Lê Thanh Tâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0979 118 009

3

Lương Thị Ngọc Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 01679 986 100

4

Nguyễn Thị Hoàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0985 762 728

 

Additional information