Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Khoa Kinh tế

KHOA KINH TẾ 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

1

Phùng Ngọc Long

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0966 080 481

2

Trần Việt Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0919 666 217

3

Lê Thị Thúy Hà

lethuyha82yahoo.com

ĐT: 01665 128 830

4

Lương Thị Hương

chuyentinhbienxanh170386@gmail.com

ĐT: 0987 722 540

5

Bùi Thu Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0974 585 468

6

Trần Thị Thu Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0906 056 256

7

Nguyễn Hồng Hạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0985 019 809

8

Lê Văn Dũng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0987 840 960

 

Additional information