Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Trung tâm ĐT&SHLX

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & SHLX 

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Lâm Sơn Hùng

0983 048 298

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Xuân Thắng

0913 061 931

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Thu Huyền

0914 898 272

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Đỗ Mạnh Khẩn

0977 139 666

 

5

Dương Văn Hiển

0948 118 567

 

6

Trần Văn Huy

0937 112 268

 

7

Trần Thiện Sỹ

0915 106 268

 

8

Nguyễn Xuân Thuỷ

01699 666 888

 

9

Nguyễn Văn Thanh

0912 768 670

 

10

Phạm Quốc Phi

0906 184 896

 

11

Nguyễn Quốc Toản

0912 982 829

 

12

Phan Liên Khương

0904 884 466

 

13

Dương Quý Quỳnh

0906 202 909

 

14

Hứa Văn Hiến

0989 917 134

 

15

Phan Huy Toàn

0986 243 198

 

16

Nguyễn Hữu Mạnh

0904 395 445

 

17

Phạm Công Lý

0978 353 825

 

18

Trương Đức Thuấn

01699 420 976

 

19

Nguyễn Thị Kim Thái

01694 526 845

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Lỗ Văn Trung

01685 229 685

 

21

Nguyễn Văn Chiến

0903 485 755

 

22

Trần Văn Kiên

0986 141 616

 

23

Nguyễn Thị Mai Linh

0945 028 629

 

24

Nguyễn Quang Tuyên

0912 446 318

 

25

Lâm Hải Long

0983 287 273

 

26

Nguyễn Văn Kiên

0915 228 246

 

27

Ngô Đình Quyền

0978 097 118

 

28

Nguyễn Quốc Chính

0984 817 557

 

29

Nguyễn Xuân Khôi

0986 799 516

 

30

Trần Quốc Hải

0911 649 988

 

31

Lê Tiến Mậu

0975 284 587

 

34

Nguyễn Ngọc Kháng

0915 113 768

 

32

Lê Bá Sỹ

0984 237 853

 

33

Trần Đăng Ninh

 

 

35

Vũ Thị Hiên

0169 314 3566

 

 

Additional information