Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phòng NCKH và Hợp tác quốc tế

PHÒNG KHOA HOC & HỢP TÁC QUỐC TẾ 

TT

Họ và tên

Địa chỉ Email

1

Dương Trung Hiếu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0912 629 788

2

Bạch Hải Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0984 482 044

3

Nguyễn Thị Thu Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0973 938 521

4

Trần Thu Hường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0963 927 178

5

Trịnh Thị Kim Thu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0982 899 728

6

Nguyễn Hồng Yên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0971 816 606

7

Nguyễn Thị Nhàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 01685 304 370

8

Phan Thảo Nguyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 01683 666 868

9

Triệu Văn Dũng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0974 115 813

10

Phan Việt Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0967 049 149

11

Phan Hà Giang 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0165 630 1550

 

Additional information